در حاشیه رزمایش بزرگ کوی و برزن در شهرستان دماوند:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۴
در حاشیه رزمایش بزرگ کوی و برزن در شهرستان دماوند:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۵
در راستای برنامه های هفته دفاع مقدس انجام گردید:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۲
در راستای برنامه های هفته دفاع مقدس انجام گردید:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۸
همزمان با هفته دفاع مقدس:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۰۴:۴۱
در ادامه مراسم شب خاطره
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۰۴:۲۰
به رسم هر سال برگزار شد
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۰۳:۳۰
[field_photographer] دوشنبه, ۳ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۶
در نخستین روز از هفته دفاع مقدس انجام شد:
[field_photographer] شنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۰

صفحات