به رسم نخستین روز هفته نیروی انتظامی:
[field_photographer] يكشنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۱ - ۲۳:۴۵
در حاشیه رزمایش بزرگ کوی و برزن در شهرستان دماوند:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۴
در حاشیه رزمایش بزرگ کوی و برزن در شهرستان دماوند:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۵
در راستای برنامه های هفته دفاع مقدس انجام گردید:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۲
در راستای برنامه های هفته دفاع مقدس انجام گردید:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۸
همزمان با هفته دفاع مقدس:
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۰۴:۴۱
در ادامه مراسم شب خاطره
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۰۴:۲۰
به رسم هر سال برگزار شد
[field_photographer] جمعه, ۷ مهر, ۱۳۹۱ - ۰۳:۳۰
[field_photographer] دوشنبه, ۳ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۶

صفحات