فرماندار قدس :
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۴ اسفند, ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۳
با هدف تامین معیشت مردم؛
[field_photographer] جمعه, ۱۱ اسفند, ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۱
[field_photographer] جمعه, ۱۱ اسفند, ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۹
[field_photographer] جمعه, ۱۱ اسفند, ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۵
در حاشیه افتتاح نمایشگاه بهاره
[field_photographer] جمعه, ۱۱ اسفند, ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۰
در مراسم بازنشستگی فرمانده سپاه شهرقدس
[field_photographer] چهارشنبه, ۹ اسفند, ۱۳۹۱ - ۲۳:۰۱
[field_photographer] سه شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۱ - ۰۰:۵۵
[field_photographer] دوشنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۱ - ۲۳:۵۹
در حاشیه مراسم یوم ا... ۲۲ بهمن
[field_photographer] دوشنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۱ - ۲۳:۵۱

صفحات