به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران :
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۸
[field_photographer] سه شنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲
[field_photographer] شنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۱
چاپ و انتشار سی و نهمین ماهنامه علمی سفیر دانش و پژوهش به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام گرفت:
[field_photographer] جمعه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۳
[field_photographer] سه شنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۲
به مناسبت هفته بسيج
[field_photographer] شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۱
به مناسبت هفته بسیج برگزار شد
[field_photographer] شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۰

صفحات