با حضور فرماندهان بسیج شهرستان قدس
[field_photographer] سه شنبه, ۲۴ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۴
[field_photographer] شنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴
به‌مناسبت سالگرد عملیات مرصاد صورت گرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۱۵ مرداد, ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۶
با حضور نیروهای رسمی ؛
[field_photographer] شنبه, ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴
با حضور نخبگان صورت گرفت
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۱ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹
[field_photographer] شنبه, ۷ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
امروز انجام شد
[field_photographer] سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۰
امروز انجام شد
[field_photographer] سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۰

صفحات