همزمان با هفته بسیج صورت گرفت؛
[field_photographer] پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵
همزمان با هفته بسیج صورت گرفت؛
[field_photographer] پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱
در نشست خبری فرمانده ناحیه بسیج شهرقدس صورت گرفت
[field_photographer] پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۲
همزمان با هفته بسیج انجام شد؛
[field_photographer] سه شنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۹
همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان صورت گرفت؛
[field_photographer] يكشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۲
با حضور فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان قدس انجام شد
[field_photographer] چهارشنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹
با حضور جانشین فرماندهی ناحیه شهر قدس انجام شد
[field_photographer] چهارشنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱

صفحات