سردبیر روزنامه قدس در گفت‌وگو با بسیج رسانه:
[field_photographer] دوشنبه, ۲۸ تير, ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۰
رئیس سازمان بسیج رسانه استان تهران خبر داد
[field_photographer] يكشنبه, ۲۷ تير, ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۸
رئیس سازمان بسیج رسانه استان تهران خبر داد
[field_photographer] يكشنبه, ۲۷ تير, ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۸
رئیس سازمان بسیج رسانه استان تهران خبر داد
[field_photographer] يكشنبه, ۲۷ تير, ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۴
رئیس سازمان بسیج رسانه استان تهران خبر داد
[field_photographer] يكشنبه, ۲۷ تير, ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۴
با حضور مسئول فرهنگی بسیج خواهران ناحیه پردیس؛
[field_photographer] شنبه, ۲۶ تير, ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۶
با حضور مسئول فرهنگی بسیج خواهران ناحیه پردیس؛
[field_photographer] شنبه, ۲۶ تير, ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۶

صفحات