به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران:
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران :
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۸
چاپ و انتشار سی و نهمین ماهنامه علمی سفیر دانش و پژوهش به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام گرفت:
[field_photographer] جمعه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۳
[field_photographer] سه شنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۹
[field_photographer] سه شنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶
[field_photographer] سه شنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۳
به مناسبت هفته بسیج
[field_photographer] سه شنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۱
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۳ آبان, ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۰

صفحات