به همت بسیجیان رودهن صورت گرفت؛
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ورامین خبر داد
توسط بسیج سازندگی استان تهران صورت گرفت
معرفی قطب‌های صنایع تبدیلی استان تهران / ۱

صفحات