معاون استاندار تهران:
[field_photographer] شنبه, ۱۹ تير, ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۶
معاون استاندار تهران:
[field_photographer] شنبه, ۱۹ تير, ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۶
دوشادوش ملت غیور ایران اسلامی
[field_photographer] شنبه, ۱۲ تير, ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۴
دوشادوش ملت غیور ایران اسلامی
[field_photographer] شنبه, ۱۲ تير, ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۴
سردار سلیمانی برابر دلارهای آمریکایی، عربی و صهیونیستی ایستاده است
[field_photographer] شنبه, ۱۲ تير, ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷

صفحات