همزمان با دهه کرامت انجام شد
در جلسه اتاق اصناف شهرستان ری مطرح شد
با حضور ایلکا فرمانده سپاه رباط کریم انجام پذیرفت
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران

صفحات