با حضور رئیس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران؛
در اداره‌کل آموزش و ژرورش استان تهران صورت گرفت؛
با حضور مسئول جدید سازمان بسیج دانش‌آموزی استان تهران انجام شد؛

صفحات