با حضور فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران صورت گرفت؛
مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی و منتخبین المپیاد لیگ علمی بسیج دانش آموزی استان تهران
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان تهران:
مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان تهران:

صفحات