مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان تهران:
مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان تهران:
باحضور معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران؛
با حضور مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان تهران؛
به همت سازمان بسیج دانش آموزی استان تهران :
با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران؛

صفحات