پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرموده اند:
مسئول سازمان بسیج مداحان سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران:
مسئول سازمان بسیج مداحان سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران:

صفحات