اجرای ۱۰۰ درصدی طرح بسیج ملی مقابله با کرونا در فیروزکوه
فرمانده سپاه ناحیه فیروزکوه از تولید ماسک در این شهرستان با همکاری کارگاه های خیاطی بسیج اصناف و سپاه ناحیه فیروزکوه خبر داد.
فرمانده سپاه ناحیه فیروزکوه گفت: با توجه به شیوه ویروس کرونا در سطح کشور قرارگاه سلامت که همان قرارگاه امام رضا (ع) است در سطح سپاه پاسداران شکل گرفت؛ همزمان این قرارگاه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فیروزکوه هم تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج شهریار، جانشین سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران از مراکز تولید دستکش و ماسک در شهریار بازدید کرد.
فرمانده سپاه شهرستان فیروزکوه از اجرای طرح مطهر توسط بسیجیان شهرستان فیروزکوه در راستای مقابله با کرونا خبر داد.
معابر و خیابان های شهریار با حضور کارکنان و بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج شهریار در قالب طرح جهاد سلانت ضد عفونی شد
روابط عمومی سپاه ناحیه ری خبر داد
به گزارش روابط عمومی سپاه ری ،ثبت اطلاعات در سامانه سیب توسط ۱۰۰ نفر از نیروهای بسیجی داوطلب این شهرستان انجام شد

اخبار ویژه

سرویس ها

زیرتیتر:
اجرای ۱۰۰ درصدی طرح بسیج ملی مقابله با کرونا در فیروزکوه
زیرتیتر:
فرمانده سپاه ناحیه فیروزکوه از تولید ماسک در این شهرستان با همکاری کارگاه های خیاطی بسیج اصناف و سپاه ناحیه فیروزکوه خبر داد.